sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lønnsoppgjør med bismak

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

kurve oppDet har vært hovedtariffoppgjør i år, med et resultat over alle prognoser og forutsetninger. Og etterlater etter min mening en noe bitter bismak.

Resultatet gir en lønnsvekst med 4,07 %, dette overstiger forutsetningene for statlig overføring til kommunene.

Store forventninger
Forventningene ved årets lønnsoppgjør var store om betydelig realvekst, og det ble rimeligvis argumentert med at vi har behov for kompetanse til å utføre våre tjenester. Fagforeningsleiarane framstiller dette som at det kun avhenger av kommunal velvilje. Viljen er god, men det er også andre hensyn som må tas.

Balansekunst
Selvsagt er det ikke så enkelt, og det vet de. Vi har en pott penger (styrt av staten) å bruke på kommunale tjenester, skal lønn økes over forutsetningene må vi redusere på hjemmehjelpa til gamle mor eller redusere innsatsen i andre tjenester. Dette er dermed en balanse mellom god nok lønn til å rekruttere kompetente medarbeidere, og å gi våre innbyggere de tjenester de trenger. Og samtidig medarbeidere de hjelpemidler de trenger for å gjøre en kompetent jobb.

Lønnspålegg er det
beste pålegget,

mange ganger
med bitter
ettersmak.

Må betale lønnsveksten selv
Årets oppgjør må om ikke lenge dekkes inn ved regulering av budsjettene, og dessverre er det mye som tyder på at ansatte må betale denne selv.

Selvsagt ikke av egen pengebok, men mange plasser ved at de må springe fortere enn før. Eller det skjæres i vikarbudsjetter slik at arbeidssituasjonen strammer seg til. Like gjerne kan det bli i form av at tilsetting av den nye kollegaen som skulle medføre at ansatte følte de gjorde er god jobb må utsettes. Andre plasser kan det være at anskaffelse av nye hjelpemidler må utgå, eller etablering av nye tjenestetilbud utsettes.

Fra min stol
Våre ansatte er dyktige og samfunnsbevisste, og jeg tviler på at de i sum egentlig ser seg tjent med resultatet. De fleste ønsker nemlig ikke reduksjon i kommunale tjenester eller dårligere arbeidsvilkår. For det får vi.

Lønnspålegg kan sies å være det beste pålegget, men noen ganger har dette pålegget en bitter ettersmak. Det er sannsynlig at ansatte må betale pålegget selv gjennom strammere arbeidsvilkår.

Oversikt blogginnlegg.