sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Demokratisk underskudd

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

klubbeKommunene har visstnok passert 6.000 lover og forskrifter våre folkevalgte skal styre innenfor. Blir det bedre demokrati av det? Neppe, snarere demokratisk underskudd.

Det florerer flere anslag på antall lover og forskrifter, akkurat det er egnet til å bekrefte at denne oversikten ikke er uten videre enkel. 

Lover, forskrifter og retningslinjer
Og selvsagt trenger vi lover og forskrifter, det skulle bare mangle. Det handler tross alt om behov for å sikre våre innbyggere et minimum av rettigheter og plikter, og en forsvarlig standard på våre tjenester. Selvsagt bryter vi tidvis noen av reglene, når hjemmehjelpa ikke orienterer gamle mor godt nok om rettigheter kan dette være et lovbrudd.

Hvem har ikke opplevd sprudlende folkevalgte med en god ide som blir dempet: Det er dessverre ikke lov! En sprudler ikke slik så mange ganger før en gir opp. Den som har makt er den som har kunnskap om reglene.

Økonomistyring
Heller ikke økonomiområdet er egnet for folk flest å forstå, men tilpasset det som fra et fagøkonomisk ståsted anses som økonomisk korrekt. Så får det heller være at de færreste som faktisk skal styre skjønner et komplisert regelverk.

Jeg siterer villig vekk forskrift for føring av premieavvik, og fritar dere uten videre for definisjonene og utdypende retningslinjer:

"Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen (eventuelt investeringsdelen) i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen eller fylkeskommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring etter første punktum skal fordeles. For premieavvik oppstått i 2011 og senere skal fordelingen etter annet punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte årspremieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordelingen etter annet punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen".

Det er de som behersker dette som har makt, ikke gitt at dette er de samme som faktisk skal styre.

Demokrati = folkestyre
Vårt demokratiske ideal er at det er dama i gata som skal styre. Samtidig ser vi ar rammeverket blir stadig mer komplisert. Dessverre er det de som behersker alt dette som har den reelle makta, enten dette er velutdannete folkevalgte, politikere på heltid eller vi i byråkratiet. Etter mange år i kommunal tjeneste har jeg til gode å treffe noen som ikke er genuint opptatt av å legge til rette for folkevalgtes beslutninger. Da er jeg ikke like imponert over alle i ulike statlige etater og direktorater. Men makta er uansett forskjøvet.

Fra min stol
er det slik at dette kan gi demokratisk underskudd. Det er velfunderte, modige lokalpolitikere med oversikt over rammeverk og evne til å prioritere som gir god lokalpolitikk. Tar vi fra dem oversikt over rammeverket svikter en av pilarene. Selv om det er min og mine likesinnedes oppgave å lose. Men det hadde hjulpet godt om det hele var litt enklere.

Oversikt blogginnlegg