sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Velkommen tilbake

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

jardar f35Evenes ønsker forsvaret velkommen tilbake, vi er klar til å ta imot dem.

Vi har gode erfaringer fra sist forsvaret var etablert i kommunen, og har forberedt oss på at de vil komme tilbake. Etter Regjeringens forslag til langtidsplan er de på tur i løpet av få år, men hverken vi eller forsvaret vet i dag hvor stor etableringen vil bli.

Ønsker samarbeid
Regionen har samarbeidet svært godt i arbeidet med å profilere Evenes Flystasjon, et samarbeid vi ønsker skal fortsette etter at Stortinget har behandlet forsvarets langtidsplan. Vi bør samlet vise hva vi har å by på, det er uansett forsvaret selv som bestemmer hvor de vil bygge. I den grad kommunene skal konkurrere bør det være positivt og med glimt i øyet.

For den økte aktiviteten i området vil vi alle tjene på. Om økt aktivitet kommer næringslivet til gode er i stor grad opp til næringene selv, jeg har registrert som positivt at næringsforeningene maner til samarbeid for best mulig resultat.

Byggeklare tomter
Vi har stor tomtekapasitet, da vi laget arealplan for få år siden tok vi solid høyde for at forsvaret kom til å ønske seg tilbake til oss. For interesserte, se kommunedelplan for Bogen og kommunedelplan for Liland. Ønsker folket å bo utenfor våre større metropoler legger arealplanen til rette for det.

Så når forsvaret for alvor planlegger sin videre etablering kan de velge hvilket nivå de ønsker:

  • Forsvaret eier fra før flere byggeklare tomter hos oss, med vann, avløp og strøm i tomtegrensen.
  • Kommunen har byggeklare tomter som er like klargjorte.
  • Boligområder som er ferdig regulerte, og hvor infrastruktur bygges ut etter behov.
  • Boligområder som er ferdig regulerte, men arealet ikke ervervet.
  • Boligområder som er klare i arealplanen, men så langt ikke regulert.

Dette er info forsvaret allerede har fått. Og når alt dette er ferdig utbygd, tror jeg vi alle trenger en pust i bakken...

Kommunale tjenester
Evenes har ledig kapasitet på flere basistjenester, vi skal ikke mange årene tilbake før våre skoler hadde nær dobbelt så mange elever som i dag. Vi kan relativt fort øke barnehagekapasiteten om det skulle trenges. Vi har ikke arbeidsledighet, og strever i dag med å få tak i arbeidskraft. I de neste årene vil vi trenge mange nye ansatte, så mange varierte arbeidsplasser står klare om nye innbyggere kommer.

Gode lokalsamfunn
Jeg tror ikke tilgang på tomter avgjør hvor bygging vil skje, men kvaliteten på lokalsamfunnene. Evenes har mange lag og foreninger som gir varierte aktivitetstilbud. Både vi og området rundt tilbyr de tilbud de fleste måtte etterspørre. Å profilere lokalsamfunnene, være raus og imøtekommende er en viktig jobb som kommunen ikke kan gjøre alene. Her må vi alle bidra til å synliggjøre våre kvaliteter.

Fra min stol
vil en sentral oppgave i tiden som kommer være å legge forholdene til rette for forsvaret og at de fortsatt velger oss. Vi har etablert god kontakt med de som kommer til å arbeide med etableringen, det lover godt. Men markedsføringen av Evenes er en dugnad folket herved er invitert til å være med på.

Oversikt mine blogginnlegg.