sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Bodø – tap av identitet eller aktivitet?

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

f-35-lightning-iiBodø sloss for tiden med ryggen mot veggen for å bevare byens arbeidsplasser. Eller: for å bevare byens identitet?

Hva betyr flybase
Jeg har blitt spurt mange ganger om hva kampflybase kan ha å si for Evenes, og ofte brukt som eksempel: Bodø sloss for å beholde åpenbare problemer som støy og at forsvaret legger beslag på store sentrumsnære arealer. Det siste hindrer utvikling i byen. Da må fordelene for byen med forsvarets nærvær være klart større enn de åpenbare ulempene. Det skjønner folket, og dermed også hvorfor vi inviterer luftforsvaret hit med åpne armer. Vi har nok areal, men selv vi er mer bekymret for støyen enn Bodø synes å være.

Bodø har vekstkraft
Bortfall av kampfly vil raskt bli erstattet av ny aktivitet. Vi ser allerede at flere aktører kaster sine øyne på frigjorte arealer når forsvaret flytter. Men veksten vil avta en tid, men vi snakker ikke om reell reduksjon i Bodø. Dette bekreftes av Asplan Viaks analyser som er vedlagt FDs høringsnotat av mars 2010.

Jeg har bodd i Bodø, og er ofte innom byen. Slik jeg ser det hadde Bodø vært en bedre by å bo i og besøke uten jagerflyene.

Så hvorfor satser ikke Bodø på utvikling som ikke har de problemene som jagerflyene medfører?

Symboler
Selvsagt handler det også om symboler og identitet, de fleste politiske kamper gjør det. I retorikken til både forrige og nåværende ordfører er dette tidvis klart framme, og sistnevnte uttrykte dette slik i Avisa Nordland 1.mars 2012: « ...rokker dette litt ved vår identitet. Bodø er jo forsvarsby nummer én i Norge. Vi har vært vertskap for Luftforsvaret i 60 år og har Nord-Europas største flybase...» (Hvorfor klarer jeg ikke la være å legge til at Evenes har samme kapasitet og er Nord-Europas nyeste og mest moderne)

et åpent spørsmål
om tap av identitet
eller aktivitet svir
verst for Bodø

Bodøs identitet er flybyen, den er verdt å kjempe for. Med stor flyaktivitet, tilsynet og museet vil Bodø fortsatt være flyby, om enn ikke i samme grad. Bodøs identitet er svekket.

Identitet er viktig
Identitet er viktig, også for kommuner og tettsteder. Vi ser det nå i debatten om Harstad skal skifte kommunevåpen. Skal vi virkelig bli identifisert med denne figuren?

Evenes er stolt av våre lange tradisjoner som kommunikasjonssenter. Vi var lenge kommunesenter for Ofoten, Ofotens første butikk lå her, vi hadde det første postkontoret nord for Namsos og utstrakt handel. Nå har vi flyplassen, og har selvsagt valgt et kommunevåpen som symboliserer vår identitet både i fortid og nåtid. Og framtid.

Det er et åpent spørsmål om tap av identitet eller aktivitet svir verst for Bodø.

Fra min stol
Nordområdeperspektivet er langt framme i debatten. Fra min stol er det åpenbart at dette perspektivet er best ivaretatt om Nordland hadde prioritert annen aktivitet i Bodø og lagt hovedbasen til Evenes. Ettersom redusert aktivitet i Bodø raskt ville blitt kompensert ville denne løsningen medført størst økning av aktivitet i nord. Og den beste forsvarspolitiske løsningen, for det handler vel om dette også.