sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nu går alt så meget bedre

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

kurve oppFor Evenes er det for tiden mer å glede seg over enn det motsatte. Laurbær er onde å hvile på, så i beste fall bør det bli en kort pust, men likevel: Flere prosjekter plasserer oss nå ytterligere Midt i Opplevelsen.

 Hålogalandsbrua er å anse som finansiert. Den korter inn kjøretiden til Evenes med 20 minutter, kjøretid fra Bogen til Narvik blir ca. ½ time etter at brua er på plass og veien Øyjord – Bjerkvik er utbedret. Det gjør at denne delen av kommunen vår blir ytterligere mer attraktiv som bo- og arbeidsalternativ på aksen Evenes – Narvik. At det er vedtatt å veksle inn flyplassen i Narvik med brua gir grunn til økt aktivitet på Evenes flyplass med bedre rutetilbud for hele regionen.

Tettstedet i fjordbotn er imidlertid kretsmester i omkamp, og nå skal flystripa deres for n´te gang på nytt opp i herredsstyret. Herfra håper vi at dette ikke endrer på finansiering av brua, det vil være et tap for hele regionen.

Ny veitrase Snubba – Sortland er planlagt, det beste alternativet for oss plasserer Sortland bare 1 time unna. Vi har dermed 3 byer innen 1 times kjøretid, også dette gjør Evenes mer sentralt. Og grunnlag for økt aktivitet. Så får vi bare håpe at ikke Harstad og Skånland vinner fram i sin kamp for omveier.

Alt tyder på delt løsning Evenes – Ørland når det gjelder lokalisering av nye kampfly. En samlet region står bak dette arbeidet, ut fra den betydning dette har for hele området. Heller ikke her er siste ord sagt, men fra min stol anses å satse en femtilapp på kampfly på Evenes som en sikrere investering enn å satse denne på joker.

..en femtilapp på kampfly
på Evenes er en sikrere
investering enn å satse
denne på joker...

Evenes er i den unike situasjonen å ha flere arbeidsplasser enn sysselsatte. Utfordringen vår er sammensetting av arbeidsplasser, den er dessverre – enn så lenge – for lite variert til å være interessant for våre ungdommer som tar høyere utdanning. Vi må derfor arbeide for etablering av kompetansearbeidsplasser, og ikke minst: Bolyst og bygging av boliger. Vi har gode bo- og oppvekstkvaliteter, disse må vi alle profileres bedre. Mangel på boliger gjør at tilflyttere bosetter seg i nabokommunene, her bør det satses.

Et skår i gleden er at en av våre to butikker for tiden ligger nede. Slike basistilbud er avgjørende for oss som bor her, og om flere skal velge som oss. Fra min side vil vi gjøre det vi kan for å hjelpe den som ønsker å dra i gang butikken igjen. Den har livets rett.

Fra min stol ser jeg at går flere saker rette veien, dette bør gi grunn til økt innsats og vi må ikke gi oss før vi er i mål. Så må vi alle formidle alle de kvaliteter som gjør at vi som bor her aktivt har valgt det. For det har vi nemlig.