sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kampen for omveier

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

kamp for omveiDebatt om samferdsel er kamp for omveier, nå er vi i gang igjen. Denne gangen gjelder hvor greit – eller ugreit – vi skal kunne kjøre strekningen Snubba – Sortland.

Vegsjef Torbjørn Naimak presenterte 31. januar 2011 konseptvalgutredning (kan noen finne den sakkalaven som fant på dette begrepet for offentlige utredninger?) for veien fra Snubba til Sortland. Inklusive utbedring av veien fra Tjeldsundbrua og inn til Harstad. Alle konsepter (les: alternativer) omfatter denne siste utbedringen. For utredningen, > klikk her.

Som så ofte ellers: Kampen for sin omvei er nå i gang, om enn ikke så øredøvende som andre ganger. For alle vil ha eget gårds- og bruksnummer nærmest mulig hovedveien, i frykt for å havne i bakleksa.

Lødingen
Fra media ser vi at Lødingen helst ser at veien går som før, over Kåringen. Da får det så være at dette gir oss andre en omvei med 19 km. Det siste fra Lødingen er å plassere eventuelle bomstasjoner slik at det lønner seg å kjøre omveien over Kåringen. Da gjenstår det å se om det er bryet verdt å trille videre inn til Lødingen sentrum å kjøpe seg en is. Lødingens utfordring er å gjøre seg så attraktiv at vi besøker tettstedet uavhengig av hvilke omveier som påføres dem som ikke skal dit.

Harstad og Skånland

Debatt om samferdsel
er kamp for omveier,
nå er vi i gang

Fra det hold er det viktig at Tjeldsundbrua fortsatt er del av E10, og dermed eneste mulighet for å krysse Tjeldsundet. Da får det så være at familien fra Svolvær må kjøre 1,5 mil omvei når de skal nå flyet på Evenes. Trusselbildet kan være at brua er for lav for kommende krav til seilingshøyder i hovedleden, det vil den fortsatt være. Ingen har så langt tatt til orde for å rive brua, men kan det hende Harstad mister noen spontanbesøk? Harstads utfordring er å gjøre seg så attraktiv at vi besøker tettstedet uavhengig av hvilke omveier som påføres dem som ikke skal dit.

Evenskjer
Selvsagt er det slik at Lødingen og Harstad kan havne i bakleksa om hovedveien legges noe lengre unna. Samme debatten hadde vi når E10 ble lagt utenom Evenskjer, noe tettstedet selv har gjort til skamme. Takket være næringslivet der og et omland med behov for sørvisfunksjoner har tettstedet vokst som aldri før når de slapp all gjennomgangstrafikken.

Næringsliv og miljø
Debatten om samferdsel styres også i for stor grad av våre private behov når vi ferdes. Selv har jeg bodd i Lofoten i 25 år, og er der tidvis for tilsyn med barn og barnebarn. Men skal dette være styrende for valg av framtidig trase for E10? Nei. Vi må legge avgjørende vekt på hensyn til næringsliv og miljø, ikke hva som er greit når vi av og til ferdes som privatpersoner. Det taler åpenbart for kortest mulig vei, og tilsvarende effekt for kostnader og miljø.

Fra min stol
Fra min stol synes er det en defensiv tilnærming å sloss for omveier for å få besøk. De tettsteder som i framtida ønsker besøk må gjøre som Evenskjer – gjøre seg nok attraktiv til at vi kjører en omvei. Fra min stol er alternativ 3 med ny kryssing av Tjeldsundet beste løsning. Et syn som støttes av flertallet av våre lesere, > delta i avstemmingen.