sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ufrivillig deltid

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

Ufrivillig deltidAlle ønsker vi å bli kvitt ufrivillig deltid, så hvorfor i all verden får vi det ikke til? Sett utenfra må det virke svært så tafatt at vi ikke makter å løse det åpenbart logiske og kurante.

 Det er nemlig bare grunner til å løse denne utfordringen: De som mottar våre tjenester får færre ansatte å forholde seg til og mer kontinuitet i tilbudet. Ansatte får en lønn og etter hvert en pensjon til å leve av, uten å måtte jakte på ekstravakter. For arbeidsgiver er det selvsagt langt enklere å rekruttere til hele stillinger, og vi får de beste søkerne. Utsiktene er gode til bedre kvalitet på tjenestene og mindre fravær.

Vi går nå inn i en fase hvor vi vil mangle arbeidskraft, så hvorfor løser vi ikke dette på enkleste måte: Gi de ansatte vi har og som selv ønsker det, lov til å arbeide større stilling.

Dette er et klassisk eksempel på at gode løsninger kolliderer med noen matematiske lover. Og at noen må ta konsekvensen av sine verdier, hvis ikke blir det bare talemåter.

Den vanskelige turnusen
Det handler nemlig om turnus og helgene. Enkelt eksempel: En virksomhet har 10 årsverk, to på jobb dagtid, to på kveld og en på natt. Den trenger 5 ansatte for å drive helgen. Om de ansatte jobber annen hver helg, blir det hel stilling på alle. Arbeider de derimot hver 3. helg blir gjennomsnittlig stillingsstørrelse 67 %. Så valget er like enkelt som det er vanskelig: Skal vi prioritere hele stillinger, eller et annet gode som mer fri i helgene?

et åpent spørsmål
om vi er nok
kollegiale til å
kunne redusere
uønsket deltid

Det er nemlig like mange søndager som onsdager, vi har de samme brukerne med samme behov. I noen grad kan vi løse utfordringen med å legge noen oppgaver til ukedagene, og se på vaktlengde i helger slik at vi trenger færre ansatte da. Men når gode løsninger treffer på matematisk kvist må vi ty til andre verdier. For de færreste kommuner har økonomi til å løse ufrivillig deltid gjennom å opprette flere årsverk.

Den gode kollega
Skal vi få dette til, kreves at ansatte er villige til å arbeide noen flere helger i året. Ikke nødvendigvis for at en selv skal få økt stilling, men for at en kollega skal kunne få det. Eller rett og slett for å få tak i den kollegaen en er avhengig av.

Det er ikke uvanlig at de med største stillinger også har fordelen med å arbeide hver 3. helg, mens de med mindre stillinger også har ulempen med å arbeide hver 2. helg. Det er et åpent spørsmål om vi er nok kollegiale til å kunne redusere uønsket deltid. Men også denne delen av debatten må vi ta skal vi løse utfordringen.

I Evenes
Også vi drøfter ufrivillig deltid for tiden. Vi ser på ulike turnusløsninger, tar den vanskelige debatten om kollegialitet og drøfter hvilke virkemidler kommunen kan legge i potten. Men vi kommer ikke i havn uten å gjøre noe med turnus og utfordringen med søndager

Fra min stol er jeg glad for at vi nok en gang ser på uønsket deltid. Jeg håper og tror at vi gjennom drøftinger som omfatter både holdninger, verdier, turnus og økonomi skal kunne komme et langt skritt videre. Det må vi om vi fortsatt skal kunne gi tjenester med god kvalitet til de som trenger det hele døgnet 365 dager i året.