sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

TilsynoMani

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

tilsynTilsyn er blitt en vekstnæring. Det beste å si om mange tilsyn at slikt blir det arbeidsplasser av. Både i tilsynet og i kommunene.

Misforstå meg rett: Vi trenger tilsyn og har mange områder hvor det er 0-toleranse for feil. Men er disse utsatt for tilsyn? Nei, ikke så langt.

Det er moter, også for tilsynene. Like sterkt som slengbuksa i 1968 står såkalt systemrevisjon: En tar et dypdykk inn i deler av en paragraf, og sjekker grundig om kommunen har alle tenkelige og utenkelige systemer, rutinebeskrivelser og opplegg for dokumentasjon på plass. Hvis ikke, er det avvik eller merknad.

På tilsynsk er avvik å regne som lovbrudd, mens merknad er graverende forhold som kan bli ulovlig om ikke forholdet forbedres. Noen graverende eksempler på avvik i Evenes:

  • Vi hadde for en tid siden tilsyn på grunnskoleområdet, med et avvik: Rådmannen fikk ikke kopier av halvårsrapporter for spesialundervisning. Dette er nå på plass, for de av dere som måtte ha vært bekymret: rådmannen har nå lesestoff så det holder. Vi har etter dette laget et kvalitetsvurderingssystem for å unngå slike fadeser. Jeg er så heldig å møte mange av våre elever, men har til gode å høre at undervisningen er blitt bedre av disse to grepene.
  • Vi har hatt tilsyn på barnehagesektoren. Tilsynet fant et at vi hadde ting på stell, bortsett fra at vi ett forventet avvik: Vi førte ikke tilsyn, med oss selv, at vi har ting på stell. Vi har nå laget et tilsynssystem sammen med Tjeldsund hvor vi fører tilsyn med hverandre slik at vi slipper «bukk og havresekk». Hvor mange barn og foreldre merker det?
  • Vi har også hatt tilsyn på tjenesteområde hvor vi har kun én (1) bruker. Selvsagt med avvik: Vi hadde ikke på plass et komplett kvalitets- og dokumentasjonssystem. Det har vi nå, fortsatt for en og samme bruker. Men har denne merket det gjennom økt kvalitet? Jeg kan forstå at Bergen trenger et slikt system, de har sannsynligvis flere brukere innenfor dette tjenesteområdet enn vi har innbyggere. Men vi har likevel brukt like mye ressurser som Bergen på å utvikle systemet. (For ikke å røpe klientforhold legges ikke dette ut).

Evenes er underlagt de samme system- og plankrav som Bergen, men her stopper også sammenlikningen.

Det beste å
si om mange
tilsyn at slikt
blir det
arbeidsplasser
av

Dette er noen eksempler, men slett ikke de verste. Vi er utsatt for så påleggskåte tilsyn at jeg etter besøket har undersøkt om tilsynet var utsatt for nedbemanning eller omorganisering. Og dermed hadde behov for å dokumentere egen eksistensberettigelse.

Vi bruker svært mye tid – som vi har for lite av - på å lage plansystemer hvor tilsyn mener vi har et planbehov. Slikt blir det planlaging og ikke planlegging av, vi lager systemer for å unngå avvik og ikke for å dekke eget og innbyggernes behov for gode tjenester. Men var det da ikke bedre at vi brukte denne tiden på tilbudet til våre innbyggere?

Hva vil skje den dagen samtlige tilsyn over et år melder «Intet at bemerke»? Avviklet? Neppe. Satt under tilsyn? Mer sannsynlig.
Fra min stol ønskes tilsyn som undersøker tilbudet til våre brukere, og ikke kritisk gransker strukturen i rådmannens ringpermer.

> Oversikt alle blogginnlegg