sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Samhandlingsreformen og Svarteper

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

Samhandling?

Samhandlingsreformen fases inn fra nyåret. Det som skulle være samhandling mellom likeverdige aktører i helsevesenet til pasientens beste tegner å bli et økonomisk rotterace mellom de samme aktørene.

Samhandlingsreformens kjerne er å flytte mer behandling til kommunene, og innarbeide økonomiske stimuli til å prioritere forbyggende helsearbeid. Selvsagt lurt. Like sentralt i reformen er at samhandlingen skal skje mellom likeverdige aktører: Kommunene og spesialisthelsetjenesten (også sykehus).

Innskrivningsklare innen rus og psykiatri - kommunens ansvar
For å stimulere kommunene til å prioritere forebyggende tiltak faktureres kommunene fra årsskiftet kr. 4.000 per døgn fra dag 1 etter at pasienten er definert som utskrivningsklar. Og enn så lenge har sykehuset ensidig definisjonsmakt om når pasienten er utskrivningsklar. Likeverdig samhandling ? Neppe.

samhandling mellom
likeverdige aktører
tegner å bli
et økonomisk
rotterace

Kommunene bruker i dag betydelige ressurser på innskrivningsklare pasienter innen rus og psykiatri. Ressurser vi skulle brukt på å ta oss av de utskrivningsklare. Dette er kostnader vi har fordi spesialisthelsetjenesten ikke har kapasitet til å ta seg av de innskrivningsklare. Disse kostnadene kan ikke faktureres fra oss på samme måte. Likeverdig samhandling? Nei!

Dette er en ubalanse i samhandlingen. Uten at spesialisthelsetjenesten gis økonomiske motiv til å tilpasse kapasiteten til behovet vil vi ha denne ubalansen. Vi makter ikke å ta imot de utskrivningsklare fordi spesialisthelsetjenesten ikke har kapasitet til de innskrivningsklare innen rus og psykiatri. Dumt for helseøkonomien, og pasienten er fortsatt skadelidende. Jeg ønsker meg en faktureringskvern med to skuffer: En for kommunen og en for spesialisthelsetjenesten.

Økonomisk ubalanse
For å få de økonomiske mekanismene på plass er sykehusenes rammer redusert, og kommunene har fått økte rammer grunnet samhandlingsreformen i statsbudsjett 2012. Glimrende, det var slik det skulle være.

Men: I forslag til statsbudsjett har Helse Nord fått redusert ramme med 571,4 millioner grunnet samhandlingsreformen. Kommunene er tilført 541,9 millioner grunnet samme reform. Det betyr at det samla helsebudsjettet i Nord Norge blir redusert med 29,5 millioner.

Sykehusene har – meg bekjent – ikke lagt opp til redusert aktivitet neste år. Det betyr at de gambler på å få kompensert reduserte rammer gjennom den eksklusive faktureringsretten de har ovenfor kommunene. Som er tilført mindre ressurser enn sykehusenes reduksjon. Økt trykk på utskrivning og fakturering ? Jepp.

Disse to ubalansene - inn-/ og utskrivning og økonomi - må rettes opp umiddelbart om ikke samhandlingsreformen skal komme skjevt ut av hoppkanten. Fra min stol ser det ut som vi som ofte ellers, et spill om Svarteper. Hvem får den? Spesialisthelsetjenesten? Kommunene? Neppe. Jeg frykter som tidligere: Pasientene.