sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Våknet kuttsliten

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

kuttslitenI morges våknet jeg kuttsliten, med Eggums «På han igjen» summende i bakhodet. Dag for statsbudsjett er dag for striskjorte - uten slips.

I de fleste kommuner har folkevalgte parkert upopulære tiltak, uten å ha finansiert langtidsparkeringen. I beste mening, folkevalgte vil det beste for sine innbyggere. Dette gjør at enkelte forslag om kutt bringes til torgs om lag hvert år, til stor frustrasjon for deler av det politiske miljø, ansatte og innbyggere. Vi kjenner alle slike eksempler fra media.

Alle kommunale tjenester har sine forkjempere; politikere som har sloss dem igjennom, brukere som setter stor pris på eller føler seg avhengige av dem. Og ansatte som har brukt mye energi på å utvikle dem. Jeg føler med dem som føler seg utrydningstruet gjennom hyppig debatt om avvikling.

"budsjettprosesser er
en utfordring
både for
forholdet mellom
politikk og
administrasjon og
mellom kommunen
og innbyggerne"

Kommunenes aktivitet er fremst på scenekanten i fullt dagslys, og slik skal det være. Prisen er at de tiltak vi vurderer er kjent lenge før vi selv vet hvilke vi ønsker å velge. Dette skaper ytterligere grunnlag for at noen føler seg provoserte.

Rådmannen har ansvar for at forslag er realistiske og gir kommunen en sunn økonomi. Vi fremmer våre forslag ut fra dette og vår kunnskap om konsekvenser for brukerne. I så måte er ingen forslag ideelle, ofte den minst dårlige løsningen. Dette oppleves rimeligvis ofte som «omkamp» fra rådmannens side på saker som folkevalgte og innbyggerne ikke ønsker.

Budsjettprosesser er således en utfordring både for forholdet mellom politikk og administrasjon og mellom kommunen og innbyggerne. Enten forslag kommer fra rådmannen eller politisk miljø.

Også i Evenes har vi tøffe tak foran oss, og det blir vanskelig å få skjorta til å rekke ned i buksa. Dette betyr at vi kommer til å lansere forslag som mange ikke liker. Et lite dyneløft på statsbudsjettet ga grunnlag for en liten men heldigvis ikke varig depresjon.

Fra min stol håper jeg på en budsjettprosess der vi – undertegnede og folkevalgte – ikke unødig provoserer innbyggere og ansatte. Jeg håper også at forslag til endringer kommer så tidlig at vi makter å involvere innbyggere og ansatte i åpen debatt før kommunestyret må fatte sine vedtak i desember.