Stuslåtta

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Stedsnavn området Liland

Stuslåtta er både navn på eng og vei på Liland. Navnet kommer ikke av stue, men av ordet stubb eller stuv som en sa før i tiden. Stuslåtta er registret som stedsnavn.

Stuslåtta er en retangulær slette i grensen mellom innmark og utmark. Etter opplysning gitt av Bjarne Melbøe til Kjellaug Kullbotten har Stuslåtta både vært slåtteteig, det har vært dyrka potet og også vinterrug. Han mener navnet kan komme av at Stuslåtta er en stubb av et større engstykke. 

Navnet kan også komme både av det ble drevet utmarksslått, og at en slo mellom stubbene (stuvene). 

 Finn Stuslåtta i >>kart.

Kartutsnitt:
Stuslåtta