Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Klæboeskjærret (Klebu)

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Stedsnavn området Bogen

Klæboeskjærret (i kartet benevnt som Klebu) har sitt opphav etter en tragisk ulykke.

Skjæret ligger vest sørvest for Kvannholmen, >>se i kart

Klæboeskjeret
Foto: Jan Arne Larsen.

Jack Myrland har følgende informasjon om bakgrunnen for navnet: 

Historia om Klæboskjærret griper inn i selve Liland-historia. 
 
I 1818 kom Jon Klæboe, sønn i en gammel handelsfamilie på Saura i Nesna, til Liland - og ble gift med Karen Margrete, eldstedattera til Petter Dass Agersborg og Anne Benedicte Hveding (Lilands eiere). Når så svigerfaren døde i -22, arvet Klæboe 'hele butikken', med gård, handelssted, gjestgiveri og jektebruk, i tillegg til flere eiendommer rundt omkring i Ofoten.
 
Men hans tid som nessekonge på Liland ble tragisk kortvarig, allerede året etter, da han hadde vært i statsalmenningen i Melkedalen for å hente tømmer til sin nye hovedgård, omkom han på hjemveien - båten forliste på nettopp Klæboskjærret - den 14. nov -23. Tre mann 'kom bort paa søen', også hans 5 år gamle sønn, Jon.
 
Tømmeret ble imidlertid berget, og brukt til å bygge den gamle hovedbygningen på Liland. Enka ble gift om igjen, to ganger. Etter noen tiår vokste Jon's andre sønn, Petter Dass Klæboe opp og overtok drifta på Liland. 
 
Men det er en helt annen historie...