Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Krigsminner - Evenestangen

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Opplevelser

26BunkersinniwwwMerket og lett tilgjengelig anlegg fra 2. verdenskrig.
 
Den 9.april 1940 ble Norge angrepet av Tyskland. Etter noen hektiske kamper måtte Norge gi seg for overmakten og kapitulere. Tyskerne startet straks med å bygge festningsverker langs hele Norskekysten, og anlegget på Evenestangen var et av dem.  Arbeidet ble påbegynt sommeren 1940 og stod ferdig i juni 1941. Anlegget går under betegnelsen "batteri" og bestod av 3 stk.   kanoner av merket "Mørser".   

Kanonene var kaliber 211 (21mm), og hadde en skuddlengde på 16700 meter og en skuddvidde på 360 grader. Bemanningen bestod av ca. 150 mann. Anlegget var i bruk til 1945, men var aldri i kamp. Tyskerne forlot anlegget nesten inntakt da de kapitulerte. Etter krigen ble kanonene demontert og ødelagt. Restene av anlegget ble revet eller satt ut av funksjon. Restene av anlegget er merket og lett synlig i dag.

Koordinater: UTM 33 Nord: 7594571 Øst: 570193

Disse kanonene var med og beskyttet innfarten til Narvik samt marinebasen som de anla i Bogen. Her lå blant andre TIRPITZ i le som du kan lese om her.

25Mitraljøsestillingwww

 

 

 

 

 

 

EvenestangenInfoFriluftområde2018symbolerwww2

Informasjon brosjyre :  pdf Evenestangen Tursti Hiking trail (1.56 MB)

Camping bobil og mer: Evenes Camping: Adresse: Nerveien 654, 8534 Liland. Telefon: 918 33 846