Gode naboer? Ja takk!

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Bosetting

Utsikt tomter i Bogen. Foto: Polarvegg ASVi har mange ledige tomter, som er byggeklare, ferdig regulerte og areal satt av til boliger i arealplanen. På kjøpet får du GodNabo-garanti.

Mer om Evenes kommune.

(Bilde: Utsikt fra boligområde i Bogen)

Dette gjør vi for at vi ønsker å dele "Midt i Opplevelsen" med enda flere enn vi som er så heldige å bo her. Stikk innom for en tomteprat og en kopp kaffe. Om en kan velge mellom sjøtomt eller litt oppi med utsikt? Selvsagt. Slike kvaliteter og andre verdier er nok avgjørende for om en velger seg tomt i Evenesmark, Bogen eller Liland. Eller ønsker å bo i et område med spredt bebyggelse. Boliger til salgs finner du gjerne på >>finn.no

Vi presenterer vi oss gjerne bl.a. med følgende kvaliteter: en kommune med et trygt og godt oppvekstmiljø, med lav arbeidsledighet, landlige omgivelser og spennende opplevelser. Ønsker du å undersøke litt på egen hånd, her er alle våre folder reguleringsplaner . Det som er farget gult i planene er areal avsatt til boliger.

Bo i Bogen

Bogen er kommunesenteret, med rådhuset, butikk (med post), bank, barnehage, bibliotek, unddomsklubb og flere private og offentlige sørvisfunksjoner. Her er oversikt over regulerte boligtomter, og hvilke som er bebygd:

Tomter Bogen
(Klikk på bilde eller >>lenke for å få opp oversikt)

I tillegg har >>Kommunedelplan for Bogen betydelige areal avsatt til boliger.

Bo på Liland

Tettstedet Liland har bl.a. butikk, skole, barnehage, sykehjem og omsorgsboliger. Her finner du også >>Liland brygge og moderne >>småbåtanlegg

Her er oversikt over regulerte boligtomter, og hvilke som er bebygd:

Tomter Liland
(Klikk på bilde eller >>lenke for å få opp oversikt)

I tillegg har >>kommunedelplan for Liland store arealer satt av til boliger.  

Utbyggingsavtaler
Vi har inngått to avtaler med boligutviklere for områder på Liland:

Boligomrde Liland

Vurderer du kjøp eller leie av bolig i disse to områdene, kontakt:
> Provenia  
> Ofoten Midt-Troms boligbyggelag   

Bo i Evenesmark

Vi har inngått avtale med Narvik Bygg AS om utvikling av boligrådet Høgtun i Evenesmark. Vurderer du å bo her, ta kontakt med Narvik Bygg.

Hogtun

Bo i spredtbygde strøk

Ønsker du å bo utenom regulerte byggefelt? Arealplanen har store områder hvor det er adgang til spredt boligbygging:  pdf Arealplan - Hovedkart (6.33 MB) . Finner du et boområde av interesse, er det lurt å ta en snakk med grunneieren for å sjekke ut mulighet for å kjøpe tomt. 

lik-oss-p-facebook