Oppstart av danseundervisningen

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Dans

Danseundervisningen starter onsdag 17.sept. kl. 18:00.

Dansen er viktig i vår kultur

Vi lærer stadig nye former for dans som utvikles i «takt» med resten av samfunnet

vi er en del av. Ut på golvet 8   ivaretar mange dansesjangre

og mange aldersnivå. Det er et nyttig læremiddel for barn

og unge i dans. Det er fengende, lekende - og det er for det meste veldig enkelt, og

ingen forkunnskaper trengs for å delta på vår danseundervisning.

Vi inviterer til «spreke dager» med vår danselærer Even Erikjord.