sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerhetsutvalget

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Styrer, råd og utvalg

Trafikksikkerhetsutvalg 2015 - 2019 består av:

Leder: Monica Nilssen

Nestleder: Rune Hamnes

Medlem 3: Sigrid Schrøder

Medlem 4: Per Eilertsen

Medlem 5: Roar Larsen

Vara leder: Bjørn Åge Martinussen

Vara nestleder: Hans Martin Hanssen

Vara medlem 3: Merethe Fjeld Nystad

Vara medlem 4: Leif Harald Paulsen

Vara medlem 5: Jens Fjellheim


Kommunestyret fattet slikt enstemmig vedtak i møte 9.9.2014 under sak 34/14:

1. Evenes kommune har som mål å bli Trafikksikker kommune, og søker om deltakelse i prosjektet “Trafikksikker kommune” i regi av Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune.
2. Kommunestyret vil vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser av deltagelsen i prosjektet ved rullering av økonomiplanen.
3. Kommunestyret vedtar med henvisning til kommunelovens § 10 å etablere et trafikksikkerhetsutvalg bestående av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Trafikksikkerhetsutvalget er styringsgruppe for prosjektet, og rådmannen gis fullmakt til å etablere arbeidsgruppe.
4. Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til Trafikksikkerhetsutvalget.

 

lik-oss-p-facebook