Bygdeboknemnd

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Styrer, råd og utvalg

Kommunestyret har valgt følgende bygdeboknemnd for 2015 - 2019:

Medlemmer:
Leder: Aina Heimdal
Nestleder: Martin Hansen
Medlem: Oddbjørn Martinussen
Medlem: Jan A. Larsen
Medlem: Arne Rasmussen 
Medlem: Sigrid Rørvik Bruun

Vara:
1. Aslak Markusson
2. Svein Dahlseng
3. Marit Moholt