sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årsmøtet Snubba Grendelag

Date: onsdag, mars 28, 2018 17:00

Årsmøtet avholdes på Snubba Grendehus onsdag den 28.mars kl. 17.00.

Enkel servering etter møtet.

Saksliste:

 1) Godkjenning av innkalling

 2) Valg av ordstyrer

 3) Valg av referent

 4) Valg av to til å underskrive protokoll

 5) Årsmelding

 6) Regnskap

 7) Valg: Nestleder, et styremedlem, varamedlem og en revisor.

    (10 min pause)

 8) Dugnadsledere for vedlikehold av Snubba Grendehuset. Forslag om at to medlemmer organiserer dugnader.

 9) Snubbarennet 31.3.2018. Kai Mathisen orienterer

10) Snubbadagen 04.08.2018. Geir Elvebakk Moski orienterer

12) Eventuelt. Det er kommet inn to ekstra saker

 • Logo til Snubba Grendelag
 • Gårdssaga på Bjerkeng

Alle er hjertelig velkommen

Husk å ta med premier til loddsalget på Snubbarennet.

Styret

Søk i kalender