sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

1 måned i stolen

. i kategorien Ordførerens blogg

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

RadhusDen første måneden som ordfører er unnagjort. Og allerede kan jeg fastslå at jobben som ordfører er spennende og allsidig. Jeg skriver mitt første innlegg i «Ordførerens blogg» i dag og skal skrive litt om den første måneden og om hva som skjer i Evenes.

Mye budsjettarbeid
Store deler av den første tiden har gått med til jobb med budsjett og økonomiplan. En utfordrende jobb, men jeg føler meg trygg på at vi nok en gang får vedtatt et budsjett som legger til rette for fortsatt gode tjenester til innbyggerne i Evenes. Det skal vi endelig gjøre i kommunestyremøtet den 19.desember.

Et av de store temaene de siste årene har vært eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger. Og i Evenes ble det i forrige periode innført eiendomsskatt av de partiene som nå utgjør opposisjon. Denne klarte vi å fjerne helt for 2013 og dette viderefører vi også i 2014. I formannskapets behandling stemte opposisjonen for innføring av eiendomsskatten igjen.

Jeg mener at eiendomsskatten er en helt urimelig og usosial skatt som vi ikke skal ha i Evenes, dette har vi vært tydelig på og det skal vi fortsette å være. Dog var vi i økonomiplanen nødt til å legge inn eiendomsskatt for perioden 2015-2017, men dette er ikke det samme som å innføre den igjen. Med dette mener jeg at dersom man ikke klarer å ta grep på andre måter i 2014 så vil eiendomsskatten kunne bli aktuell, men jeg føler meg helt trygg på at dette skal la seg ordne på andre måter. En av grunnene til at denne igjen ble aktuell var at statsbudsjettet gav oss 2 millioner mindre enn det vi hadde forutsatt. Og for noen høres kanskje ikke 2 millioner mye ut, men det lot seg ikke gjøre på kort tid fra fremleggelsen av statsbudsjett til vår behandling av budsjett og økonomiplan å finne andre måter å løse dette på nå. I handlingsplanen sier vi blant annet at i skal ha en gjennomgang av ressursbruken i flere enheter.

I formannskapet la Høyre frem et budsjett som blant annet styrker vedlikeholdet på veiene i Evenes, vi setter av penger til en arbeidsgruppe som skal utrede et nytt oppvekstsenter, og vi tar opp lån for å få startet utbedringen av Evenes kirke. Viktige saker som mange er opptatte av. Og spesielt vil et nytt oppvekstsenter være viktig for hvordan vårt lokalsamfunn skal se ut om 20-30 år.
Av andre punkter fra handlingsprogrammet som jeg vil fremheve er ønsket om å få etablert en stilling som prosjektleder for næringsutvikling, gjerne gjennom samarbeid med andre aktører. Og at det skal søkes midler for å øke innsatsen mot barn og unge, gjerne i en egen stilling som ser på forebygging som sitt hovedmål. Dette kan være tverrfaglig over flere enheter som skole, kultur, barnevern og helse.

Kommunestruktur på dagsorden
Jeg har også deltatt på møte i Ofoten regionråd. Et samarbeidsorgan for kommunene i Ofoten som jobber godt sammen på mange områder. Et av de viktigste prosjektene fremover vil være en utredning av kommunestrukturen i Ofoten. Den nye regjeringen har sagt at de vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Der større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner.

Igjen en sak som vil påvirke innbyggerne i mange tiår fremover. Vi har poengtert at en slik utredning må for Evenes sin del se både mot Harstad og Narvik i tillegg til kommunene rundt, samtidig må man også se på fylkesgrensen.

Hvor skal løypa gå?
Den nye regjeringen har også åpnet for at de kommunene som har søkt om opprettelse av scooterløyper får lov til dette som et prøveprosjekt. Dette er noe jeg hilser hjertelig velkommen både fordi det er mange i Evenes som er opptatt av dette men også fordi det gir økt lokalt selvstyre. Det er viktig å nevne at det er ikke snakk om frislipp av scooterkjøring, men snøscooterkjøring i fastsatte løyper. Det vil gjelde nasjonale regler for hvor slike løyper kan anlegges, slik at viktige natur-og friluftsområder unngås berørt og det må nødvendigvis også innhentes samtykke fra de berørte grunneierne. Det skal tas hensyn til støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og naturligvis også sikkerhet. Vi har på hjemmesiden vår oppfordret innbyggerne til å komme med innspill til egnet løype i Evenes. I tillegg til dette jobber vi med skuterløype fra ETS-området og til riksgrensen med tilkobling til løypenettet der i samarbeid med Skånland, Gratangen og Narvik.

Uten frivillighet stopper mye opp
I tillegg til mye kontakt med ulike næringslivsaktører og andre med ulike interesser for det som skjer i Evenes har jeg også deltatt både på Teodors høstfest og Adventsfesten på sykehjemmet. Tilstelninger som kommer i stand takket være frivillige som stiller opp gang på gang, år etter år. Utrolig artig å se slike tradisjoner og tilstelninger bli videreført og til stor glede for alle som deltar. 

Jeg vil gjenta min oppfordring som jeg har gitt tidligere at dersom det er noen som har tanker eller ideer om lokalsamfunnet vårt så ta gjerne kontakt. Er jeg på kontoret så stikk gjerne innom, foretrekker du telefon eller mail så er jeg tilgjengelig for alle som ønsker å snakke med meg.

Til slutt vil jeg ønske alle en fortsatt god adventstid, en fredfull julehøytid og et riktig godt nytt år.