sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Svein-Erik-KristiansenSvein Erik Kristiansen (H) er ordfører i Evenes.

Ordførerens verv er på heltid, og han har kontor i rådhuset.

Kontaktinformasjon:
Telefon til rådhusets ekspedisjon: 76 98 15 00.
Mobiltelefon: 900 44 385.

Epost: 
Møt ordfører på > Facebook
Møt ordfører på > Twitter
Ordførers blogg

Fakta om valg av ordfører og ordførerens mandat
Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen, og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt som medlem. Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jmf. Kommunelovens § 9.

Varaordfører
Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny varaordfører. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

Viveka Teräs (H) er varaordfører i Evenes kommune.


 

Vis ant.:
Navn Stilling Mobil
Svein Erik Kristiansen Ordfører
Viveka Teräs Varaordfører