Folkets Røst

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Medvirkning

I Evenes kan alle innbyggere få ordet i kommunestyret.

Ordningen med 'Folkets røst' i kommunestyret ble vedtatt i k-sak 1/98 og utvidet i k-sak 45/00.

I medhold av kommunestyrets vedtak har ordføreren lagt følgende ramme for ordningen:

  1. Alle innbyggere i Evenes kommune kan være 'Folkets røst'.
     
  2. Personer som ønsker å være 'Folkets røst' melder seg skriftlig til ordføreren senest 3 dager før kommunestyremøtet, hvor temaet for 'Folkets røst' opplyses.
     
  3. 'Folkets røst' legges til starten av kommunestyremøtet. Det settes av inntil 10 minutter for hvert tema, total tid til 'Folkets røst' for hvert kommunestyremøte settes til inntil 30 minutter. Det gis ikke adgang til debatt eller innlegg fra kommunestyrerepresentantene til 'Folkets røst'.
     
  4. Spørsmål som gjelder enkeltpersoner eller personalspørsmål kan ikke tas opp i 'Folkets røst'.

E-post ordfører